Minggu, 20 Mei 2012

Godfrey Gao

Godfrey Gao ( Gao Ying Xiang ) Taiwanese actor turned model. He was born on September 22, 1984 with height 195 cm, weight 88 kg.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar